0 532 242 52 21

OYUN TERAPİSİ KONYA

Oyun Terapisi Konya - Konya Çocuk Psikoloğu - Pedagog

Psikolojik danışma süreçleri bireylerin duygu ve düşüncelerini çoğunlukla sözel iletişim yoluyla aktardığı bir süreçtir. Fakat çocuklar söz konusu olduğunda bu durum farklılaşır. Şu çok önemlidir ki; bir yetişkin için danışmanlık hizmeti ne ise çocuk için de oyun terapisi aynı anlama gelmektedir.

Oyun Terapisi Konya alanı için özellikle belirtmek gerekir ki, yetişkinlerin dili ile çocukların dilinin birbirinden farklı oluşu bu terapiyi daha öncelikli ve önemli kılmaktadır. Çocukların dili sözcüklerden değil oyunlardan oluşmaktadır. Çocuklar sözcüklerin yerine oyuncakları kullanır. Oyunun çocuk için anlamı çok farklıdır. Onların kendini ifade edebildiği, becerilerini ve yeteneklerini fark ettiği, bilişsel, duygusal, dil ve motor becerilerini geliştirebileceği önemli bir tekniktir.

Pedagog çocuğu her türlü özelliğiyle koşulsuzca kabul eder. Çocuk oyun terapisti ile güven ilişkisini sağladıktan sonra kendini de açmaya başlayacaktır. Günlük yaşamında ifade edemediği duygularını oyun terapisi aracılığıyla rahatça ifade edebilecek, stresi azalacak ve kendine güveni gelişecektir. Korku, üzüntü, öfke, kıskançlık gibi her türlü olumsuz duyguyu kısıtlanmadan ortaya koyabileceği bu ortamda rahatlayacak ve zorluklarla başa çıkmanın da yollarını oyun aracılığıyla öğrenecektir. Duygusal problemlerinin ifade edilmesi içinse değişik türden birçok oyuncak kullanılacaktır.

Oyun Terapisi çocukların gelişimi için özel bir önem taşımaktadır. Oyun bir çocuğun hem fiziksel hem ruhsal gelişimi için beslenme ve uykusu kadar gerekli bir ihtiyacıdır. Çocuk terapisti, çocuk psikoloğu, psikoterapist, pedagog, psikolog ve benzeri uzmanların çocuklarla gerçekleştireceği oyun terapisinin çocuklar üzerinde iyileştirici bir etkisi vardır. Çocuğun en önemli işinin oyun olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Oyun çocuklar için insanları tanımaya ve anlamaya yarayan araç gibidir adeta. 2 ile 12 yaş arasında sıkça kullanılan bu terapi aslında kendi kendine oyun oynamayı sürdüren her yaştan çocukla da gerçekleştirilebilir. Oyun aracılığıyla çocuk hayatı prova etme fırsatı bulur. Oyun sırasında büründüğü farklı roller ise çocuklarda empatinin gelişimine büyük katkı sağlamaktadır.

Oyun Terapisinin Uygulandığı Alanlar/Etkili Olduğu Problemler

 • Travmalar
 • Fiziksel, cinsel istismar
 • Depresyon
 • Saldırganlık, öfke problemleri
 • Korkular ve kaygılar
 • Fobiler
 • Tikler
 • Alt ıslatma, dışkı kaçırma
 • Yeme problemleri
 • Uyku problemleri
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • İçe kapanıklık, çekingenlik
 • Özgüven sorunları, düşük benlik saygısı
 • Davranış problemleri
 • Kardeş kıskançlığı
 • Karşı gelme bozukluğu
 • Boşanma sonrası uyum sorunları
 • Takıntılar
 • Gelişim geriliği
 • Ayrılık kaygısı
 • Ölüm, yas süreçleri
 • Tüm çocukluk çağı sorunları

Oyun Terapisi Ne Kadar Sürer?

Oyun terapisinde seanslar yaklaşık 50 dakika sürer ve genellikle haftada bir defa gerçekleştirilir.

Oyun terapisinin toplam süresini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır.

Çocukların;

 • Bireysel farklılıklarına,
 • İçinde bulunduğu gelişim çağına,
 • Yaşadığı travmaların veya problemlerin ağırlığına,
 • Olayları algılayış biçimine,
 • İçinde bulunduğu koşullara göre terapinin süresi değişkenlik gösterebilir.

 

Optimum Psikoloji – Psikolojik Danışma Merkezi
Konya Psikolojik Danışman Desteği – Konya EMDR