0 532 242 52 21

ÇOCUKLARDA TIRNAK YEME

Tırnak yeme çocuklarda:

 • Genellikle 3-4 yaşından sonra ortaya çıkan,
 • Erkeklere kıyasla kızlarda daha çok görüldüğü bilinen,
 • Özellikle ergenlikte sık karşılaşılan ve çoğu zaman aileleri endişelendirebilen bir durumdur.

Aileler bu davranış hakkında bilgilendiği takdirde endişeleri de azalmaya başlayacaktır.

Çocuklarda tırnak yeme davranışı bazı aileler için sorun olarak görülmemektedir. Oysaki ilerleyen zamanlarda bu davranış kronik bir hal alabilmektedir. Bu durumda çocuğun tırnak yapısı bozulmakta, kötü bir görüntüye sebep olmakta, arkadaşları ve çevresi tarafından hoş karşılanmamakta hatta alay edici sözler duymasına ve çocuğun sosyal yaşamında problemlere sebep olmaktadır.

Çocuklarda Tırnak yeme davranışının altındaki sebepleri anlamak çocuklara nasıl davranılacağını belirlemede ilk adımdır. Altında yatanda sebep büyük oranda psikolojik etkenlerdir. Gerginlik, öfke, ruhsal sıkıntı, kaygı, stres, dışa vurulamayan saldırganlık bunlardan bazılarıdır.

 

Tırnak yeme davranışının olası diğer sebeplerini şöyle sıralayabiliriz:

 

 • Baskıcı anne-baba tutumları
 • Çocuğun sürekli eleştirilmesi, hor görülmesi, başkalarının örnek gösterilmesi, bakım verenleri tarafından yeterli sevgi ve ilgi görememesi
 • Baskıcı bir öğretmen tutumu
 • Ailede yaşanan tartışmalar, kavgalar
 • Kardeş kıskançlığı
 • Yaşıtlarıyla yaşadığı iletişim problemleri
 • Özgüven eksikliği
 • Önemli bir yaşam olayı (taşınma, ebeveynlerin boşanması, ebeveyn veya sevdiği birinin kaybı vs.)

Bazı durumlarda ailesinde ve çevresinde tırnak yiyen birilerinin bulunması da çocuğa yanlış model olmakta ve çocuklar bunu taklit edebilmektedir.

Çocuklarda tırnak yeme davranışı çocuklar için neden zararlıdır?

 • Tırnakların yenmesi mideye zarar verir ve mide ile ilgili fizyolojik problemleri tetikler.
 • Tırnak sert bir madde olduğu için dişlerin keskinliğini azaltır.
 • Tırnaklardaki mikroplar çocuklarda çeşitli hastalıklara yol açar.

Bazen tırnak yeme davranışının yanında diş gıcırdatma, parmak emme, saç çekme ya da saç yolma gibi davranışlar da görülebilir. Bunlar çocuktaki kaygı ve gerginlik gibi duyguların habercisidir. Bu duygular çözülmediği, altta yatan sebeplere inilmediği sürece ileride çocukların kişilik yapısında yaralanmalara yol açabilmektedir. Aileler bu davranışlar karşısında tetikte olmalı ve çocuklarının gelişim dönemlerini sağlıklı geçirebilmeleri ve ruh sağlığı için gerekli durumlarda uzmanlardan yardım almalıdır. Ailenin bu olaya yaklaşım tarzı çocuk için belirleyici olmaktadır.

Peki anne babalar çocuğunun tırnak yediğini fark ettiğinde neler yapmalıdır?

 

3-4 yaşına kadar bu durum görmezden gelinebilir. Bu yaşlardan sonra çocuklarda tırnak yeme davranışının devam ettiği görülürse:

 

 • Öncelikle bu davranışın nedenleri araştırılmalı, altta yatan sebepler irdelenmeli ve çözümler üretilmelidir. Bu konuda uygun bir çocuk terapistinden yardım almanız sizin ve çocuğunuz için faydalı olacaktır.
 • Çocuklara baskı yapılmamalıdır. Azarlanmamalı ve ceza verilmemelidir.
 • Çocuklar huzursuz, stresli ve kaygılı ortamlardan uzak tutulmalıdır. Varsa aile içindeki problemler çocuğa yansıtılmamalıdır.
 • Çocuklarının ellerini meşgul edecek başka uğraşlar bulunmalıdır. Tırnak yediğini fark ettiklerinde dikkatini dağıtacak aktivitelere yöneltmeyi deneyebilirler.
 • Aileler çocuklarıyla tırnak yemenin neden zararlı olduğunu, hoş bir davranış olmadığını, ellerinin bakımsız ve çirkin görünebileceğini nazikçe ve onun anlayacağı şekilde anlatmalıdır. Burada önemli olan yargılayıcı bir üslup kullanmadan çocuğunuzla diyaloğa geçmektir.
 • Çocuğunuzun bu davranışı sıklıkla hangi zamanlarda yaptığını gözlemlemeye, hangi etkenlerin tetikleyici olduğunu anlamaya çalışın. Bunu fark ederseniz önlemek için de fırsatınız olmuş olur.

Ebeveynler bu süreçte sabırlı olmalı ve çocuklarına desteklerini her zaman hissettirmelidir.

 


Optimum Psikoloji – Psikolojik Danışma Merkezi

Konya Psikolojik Danışman Desteği – Konya EMDR

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.