0 532 242 52 21

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Bilişsel Davranışçı Terapi perspektifinden, yaşadığımız ve şahit olduğumuz olaylar karşısındaki tutumumuz, yaşadığımız olaylardan çok daha önemlidir. Duygusal yönden nasıl hissettiğimiz ve nasıl davrandığımız olaylar ve durumlar hakkında nasıl düşündüğümüz ve nasıl yorumladığımızla ilgilidir. Bir olay veya bir durum direkt olarak nasıl hissettiğimizi belirleyemez. O duruma yüklenilen anlam ve algılarımız hislerimizin oluşmasının en büyük etkenidir.

Aklımızdan bir şey geçirdiğimizde ve ona inandığımızda buna uygun duygusal bir tepkide bulunuruz. Bu duygusal tepkiler düşüncelerden meydana gelir. Yani hissettiklerimizin sebebi düşünmekte olduğumuz şeylerdir.

Bilişsel Davranışçı Terapi, düşüncelerin kontrol edilerek duyguların yönetilebilmesini amaçlayan, duygu durumu düzenleyici bir terapidir.

 

Psikolojik Sorunların Nedeni Bilişsel Çarpıtmalar!

Bilişsel Davranışçı Terapi, düşüncelerimizin duygu ve davranışlarımız üzerindeki etkisi üzerinde durur. Terapi süreci boyunca danışanın da aktif katılımı çok önemlidir. Bilişsel Davranışçı Terapinin amacı sorun yaratan problemin belirtilerini ortadan kaldırmaktır. Etkililiği araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Negatif düşüncelerin temelinde çoğunlukla düşünce hataları ve çarpıtmalar vardır. Bunlara bilişsel çarpıtmalar adı verilmektedir. Biliş dediğimiz şey insanların algılarını ve olaylara bakışını içermektedir. Bireylerin hissettiği negatif duygu durumunun başlıca sebebi de bu bilişsel çarpıtmalardır. Bunlar doğru ve mantıklı olmayan düşüncelerdir. Bu hatalar ve çarpıtmalar düzeltilmeden ruhsal sıkıntılardan kurtulmak çok güçtür.

Psikoterapinin en temel amaçlarından biri bilişsel çarpıtmaları düzeltmektir. Bilişsel Davranışçı Terapide danışanın olumsuz düşünceleri fark edilip bunların işlevsel olan sağlıklı düşüncelerle değiştirilmesi üzerinde durulur. Süreç boyunca danışan ve danışmanın işbirliği çok önemlidir.