0 532 242 52 21

Genel

psikolog

PSİKOLOG

Psikoloji bilimi geçmişten bu yana birçok yönden insanların ilgisini çeken ve merak uyandıran bir bilim olmuştur. Psikolog ise bu alanda çalışan ve çalışmalar yapan kişi olarak içinde yaşadığı toplumlara pozitif bir dokunuşla hayat verebilecek, bireylerin yolunu aydınlatabilecek, hayat yolunun zor yokuşlarında kişilere

Okul Fobisi - Okul Korkusu

OKUL FOBİSİ – OKUL KORKUSU

Bu yazımızda, konya pedagog alanıyla ilgili,  ‘Çocuklarda Okul Fobisi’ problemini nedenleri ve çözüm yollarıyla birlikte birçok yönden ele alacağız. Çocukların ailelerinden ilk defa ayrılacakları zaman olan 5-7 yaşlar arasında sıklıkla gözlenilen bir durumdur. Genel olarak

Anne Baba İlişkisinin ve Tutumlarının Çocuk İçin Önemi

ANNE BABA İLİŞKİSİNİN VE TUTUMLARININ ÇOCUK İÇİN ÖNEMİ

Aile toplum için temel yapıyı oluşturan kurum, çocuk içinse ilk sosyal çevredir. Çocuklar, hayatla ilgili ilk deneyimlerini ailede kazanırlar. Kendilerine olan güvenleri aile içerisinde oluşmaya başlar. Ailesi bir çocuk için ilk sosyal tecrübelerin edinildiği, topluma uygun davranışlar sergilemeyi öğrendiği ortamdır.

Çocuklarda Yeme Bozuklukları

ÇOCUKLARDA YEME BOZUKLUKLARI

Anne babasıyla yemek konusunda pazarlıklar yapan çocuklar çok sık karşılaştığımız bir manzaradır. Bunun temelinde, anne babaların çocuklarının her gıdayı alıp dengeli beslenebilmesini sağlamak için kullandığı uygun olmayan bir yöntemin sonucudur. Bu manzarada adeta o yemek çocuğun yemeği değil de anne babanın yemeği

Çocuklarda Depresyon

ÇOCUKLARDA DEPRESYON

Depresyon-çökkünlük derin üzüntülü, bazen de hem üzüntülü hem bunalımlı bir duygudurumla birlikte düşünce, konuşma, devinim, fizyolojik işlevlerde yavaşlama, durgunlaşma ve bunların yanı sıra değersizlik, küçüklük, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık duygu ve düşünceleri ile belirli bir sendromdur.1

Panik Atak Terapisi

PANİK ATAK TERAPİSİ

Yapılan araştırmalara göre, kalp krizi şikayeti ile acil servislere başvuran hastaların %40 ını panik atak hastaları oluşturmaktadır. Konya Panik Atak Terapisi konusunda öncelikle bilinmesi gereken, her duygu gibi kaygının (anksiyete) da olağan ve

Depresyonu Hafife Almayın

DEPRESYONU HAFİFE ALMAYIN

Depresyonu hafife almamamız için 3 önemli nedenden öncelikle bahsetmek gerekiyor: Birincisi, depresyon intihar riskini de içerisinde barındırdığından dikkat edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. İkincisi, yapılan araştırmalara göre, tedavi edilmeyen depresyon, hücre ölümüne yol açarak yaşlanmayı hızlandırmaktadır. Üçüncüsü ise, tedavi edilmeyen depresyon kronikleşmekte ve

Çocuklarda Alt Islatma

ÇOCUKLARDA ALT ISLATMA

Genellikle çocuklar, mesane kaslarının kontrolünü 2-3 yaşlarında kazanırlar. Geceleri bu durum farklıdır. Geceleri çiş kontrolü 3,5-4,5 yaşlarında kazanırlar. Bu zamana kadar çocuklar geceleri alt ıslatabilirler. 4 yaş ve üzerinde alt ıslatmanın devam etmesi durumu ise enürezis olarak adlandırılır. Çünkü 4 yaşındaki bir

Konya Vajinismus Terapisi - Konya Psikolojik Danışman

KONYA VAJİNİSMUS TERAPİSİ : CİNSEL İLİŞKİYE GİREMEME SORUNU

Vajinismus, genellikle eşle ilk cinsel ilişki denendiğinde ortaya çıkan bir psikofizyolojik bozukluktur. Konya Vajinismus Terapisi alanında en etkili çözüm cinsel terapidir. Yaygın olarak ilk gece korkusu ve efsaneleri sonucunda ortaya çıkmaktadır ancak ilerleyen yıllarda da vajinismus ortaya çıkabilir, çocuk sahibi olduktan sonra bile